Bwyta’n wyrdd dros y Pasg

Wyau siocled, helfeydd wyau Pasg, teisennau’r Grog a chinio rhost – dyna sy’n mynd â bryd pawb dros y Pasg, ond rydyn ni’n anghofio’n aml am holl ddeunydd pacio’r wyau Pasg sy’n cael ei daflu bob blwyddyn.

Mae gan wyau Pasg cyffredin ormod o ddeunydd pacio o ystyried maint yr wyau eu hunain. Amcangyfrifir bod 80 miliwn o wyau siocled yn cael eu prynu yn y DU bob blwyddyn – felly does dim syndod bod rhaid i ni feddwl am ddulliau o leihau faint o wastraff cardbord a phlastig sy’n cael ei gynhyrchu dros y Pasg.

Wrth gwrs, nid eich atal chi rhag cael wyau Pasg yw ein bwriad o gwbl (fe fyddwn ni’n mwynhau bwyta siocled dros y Pasg fel chithau) ond rydyn ni am i chi feddwl dwywaith cyn prynu wyau gyda llawer o ddeunydd pacio.

Er bod plant yn gwirioni ar yr holl ddeunydd cardbord a phlastig lliwgar a chyffrous, yr un yw’r siocled y tu mewn. Er mai wyau siocled mawr yw’r rhai mwyaf deniadol yn aml, beth am brynu ychydig o wyau bach yn lle, sy’n cael eu lapio fel arfer mewn ffoil yn unig?

Mae’r wyau bach hyn yn dda iawn ar gyfer helfeydd wyau Pasg o gwmpas y tŷ hefyd – ffordd ddelfrydol o ddifyrru’r plant ar ddydd Sul y Pasg.

Os yw’r wyau mawr yn ormod o demtasiwn i chi, cofiwch ailgylchu’r deunydd pacio yn gywir. Fyddwch chi fawr o dro yn gwneud hyn a byddwch chi’n helpu’r amgylchedd hefyd.

Dewis arall yw gwneud eich danteithion eich hunain dros y Pasg. Mae plant wrth eu bodd yn helpu yn y gegin ac yn dangos eu doniau i’r oedolion (o dan arweiniad wrth reswm). Mae cacennau siocled creision reis neu greision ŷd yn boblogaidd iawn a gallwch ddefnyddio unrhyw siocled dros ben yn y tŷ i wneud y cacennau – fydden ni byth yn eich cynghori i wastraffu siocled.

Ydych chi wedi meddwl eto am y cinio mawr y byddwch chi’n siŵr o’i baratoi i’r holl deulu? Cofiwch roi plicion eich holl lysiau yn y bin gwastraff bwyd a defnyddio unrhyw lysiau sydd dros ben drannoeth – mae rysetiau gwych ar gael ar wefan newydd Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff.

Beth am anfon cardiau cyfarchion electronig at eich teulu a’ch ffrindiau dros y Pasg? Maen nhw cystal â chardiau traddodiadol ac yn creu llai o wastraff. Mae llawer o syniadau ar gael ar wefan eCards.

Ein cyngor olaf yw defnyddio unrhyw deisennau’r Grog sydd dros ben i wneud pwdin bara menyn arbennig iawn gyda ffrwythau a chwstard hufen ffres. Cofiwch fod mwy i’r Pasg na dim ond siocled!

Pasg Hapus i bawb!

 

Rhowch wybod os ydych chi’n rhoi cynnig ar unrhyw un o’r uchod drwy wneud sylw isod.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: