Recycling on the go is a doddle!

It’s safe to say that the summer has been a little unsettled.  Some may say that it’s been a complete washout but as true Brits, we won’t let the weather dampen our spirits. The majority of us have been relentlessly trying to make the most of what little summer we’ve had through going on picnics, holding barbeques and taking part in outdoor activities.

With so many of us spending time out and about over the summer, there’s no doubt that recycling may fall by the wayside. It’s so easy to recycle at home but what happens when you’re in the countryside without a recycling bin in sight?

This is a situation most of us have experienced which is why we’ve decided to pull together a top guide to a waste-free picnic which will hopefully get you thinking about recycling when you’re away from the comforts of your own home.

 • Ensure you take a mini recycling bag / or a normal carrier bag on any of your picnics this summer. These bags can act as ‘on the go’ recycling bins which you can pop in the boot of your car until you get home. Your average food waste bags are perfect for this – so there’s no excuse in throwing away food incorrectly.
 • Instead of buying sandwiches from your local supermarket which usually have an unnecessary amount of packaging, why not make homemade sandwiches and pop them in a reusable sandwich box?
 • Picnic hampers are a worthwhile investment. Not only are they reusable but some good ones have lots of compartments – perfect for hiding waste until you get home to recycle them properly. Take a look at John Lewis, Marks and Spencer or Ebay for some great hampers!
 • Use up the food in your cupboards to create the perfect picnic feast! Take a look at the Love Food Hate Waste website for some great recipes. We’ve even shared our favourite recipe below for you:

Spanish Potato Tortilla

Ingredients:

 • 1 tablespoon olive oil
 • 350g potatoes, sliced thinly
 • 1 large onion, sliced thinly
 • 6 large eggs
 • Salt
 • Black pepper
 • Leftover sausage or cooked meat
 • Coriander sprigs

Method:

 1. Heat the olive oil in a large pan, add the potatoes and onion and cook gently for 20-30 minutes until softened, without browning the onion.
 2. Beat the eggs in large bowl, season well and add the potatoes and onion mixture. Combine well and tip into a non-stick frying pan.
 3. Cook over a gentle heat for 10-12 minutes until set and scatter the top with the sausage slices and grated cheese and place under a hot grill until golden brown.

Serve with coriander sprigs and a crisp green salad

 

Mae ailgylchu yn yr awyr agored mor hawdd!

Mae’r haf wedi bod braidd yn ansefydlog a dweud y lleiaf! Bydd rhai’n dweud bod y tywydd gwlyb wedi difetha’r haf yn llwyr, ond prin bod hynny wedi digalonni pawb ohonom. Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi ceisio manteisio ar unrhyw adegau prin o dywydd braf i fynd ar bicnic, cael barbiciw a chymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored.

Gan fod cymaint ohonom yn mwynhau bod allan yn yr awyr agored dros yr haf, mae perygl i ni anghofio am ailgylchu. Mae’n hawdd iawn ailgylchu yn y cartref, ond beth sy’n digwydd pan fyddwch yng nghanol y wlad heb fin ailgylchu yn unman?

Mae’r profiad hwn yn gyfarwydd i’r rhan fwyaf ohonom, felly rydym wedi penderfynu paratoi cyngor ar gael picnic diwastraff er mwyn helpu pobl i feddwl am ailgylchu pan ymhell o gysur eu cartref.

 • Dylech sicrhau bod gennych fag ailgylchu bach neu fag siopa cyffredin wrth gael picnic dros yr haf. Gall y bagiau hyn fod yn finiau ailgylchu bach pan fyddwch allan yn yr awyr agored a gallwch eu cadw yng nghist y car nes cyrraedd adref.   Mae bagiau gwastraff bwyd cyffredin yn ddelfrydol ar gyfer hyn – felly does dim esgus dros daflu bwyd yn anghywir.
 • Yn hytrach na phrynu brechdanau â gormod o ddeunydd pacio diangen o’ch archfarchnad leol, beth am wneud eich brechdanau’ch hun a’u rhoi mewn bocs brechdanau amldro?
 • Mae basgedi picnic yn fuddsoddiad ardderchog. Yn ogystal â’r ffaith fod modd eu defnyddio dro ar ôl tro, mae gan y rhai da lawer o bocedi gwahanol sy’n ddelfrydol ar gyfer cuddio gwastraff nes i chi gyrraedd adref a’i ailgylchu. Ewch i wefannau John Lewis, Marks and Spencer neu Ebay i weld basgedi picnic gwych!
 • Defnyddiwch y bwyd yn eich cypyrddau i wneud picnic perffaith! Ewch i wefan Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff i gael ryseitiau gwych. A dyma rannu’n hoff rysáit gyda chi:

Tortilla Tatws Sbaeneg

Cynhwysion:

 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 350g o datws, wedi’u sleisio’n denau
 • 1 winwnsyn mawr, wedi’i sleisio’n denau
 • 6 wy mawr
 • Halen
 • Pupur du
 • Sosej neu gig wedi’i goginio dros ben
 • Sbrigiau coriander

Dull:

 1. Cynheswch yr olew olewydd mewn padell fawr, ychwanegwch y tatws a’r winwns a’u coginio’n araf am 20-30 munud nes eu bod yn feddal, heb i’r winwns droi’n frown.
 2. Curwch yr wyau mewn powlen fawr, ychwanegu digon o halen a phupur ac ychwanegu’r tatws a’r winwns. Cymysgwch yn dda a thywallt i badell ffrio wrthlud.
 3. Coginiwch dros wres cymedrol am 10-12 munud nes bod y gymysgedd wedi setio a thaenwch sleisiau o sosej a chaws wedi’i gratio drosto a’i roi o dan gril poeth tan iddo droi’n frown euraid.

Gweinwch gyda sbrigiau coriander a salad gwyrdd ffres.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: